Mir sin den AVL, den Akademischer Verein d'Lëtzebuerger. Säit 1897 vertriede mir d'lëtzebuerger Studente vun Oochen an informéiere Schüler a Studienufänger. Op dësem Site fënnt een ënner anerem nëtzlech Informatiounen iwwer d'Unien an d'Studenteliewen zu Oochen.
Eng Brochure als PDF fënnt een hei: Öcher Info
Versammlung - 125 Joer Feier
Versammlung - 125 Joer Feier
13.04.2021

Léif Memberen,   Wei der bestëmmt schonn all héieren hutt feiert den AVL 2022 säin 125ten Gebuertsdag. Fir dësen Ulooss gi vill motivéiert Membere gesicht fir des Festivitéiten ze organiséieren. Dat ganz wäert [...]

Akkreditéierung
Akkreditéierung
12.04.2021

Léif AVL'erinnen a Léif AVL'er, et ass mer eng freet iech kenne matzedeelen dat den AVL säit dem 15.03.2021 offiziell op der RWTH akkreditéiert ass! D'Akkreditéierung ass ëmmer fir 2 Joer, dat heescht fir den Momen [...]

Quizowend
Quizowend
11.04.2021

Léif AVLerInnen,   De 15. Abrëll ass et nees souwäit an den AVL start an dat neit Semester! No dem groussen Erfolleg deen eis Quizowender an de leschte Semesteren haten, wollte mer och dëst Semester äert Wësse mat p [...]