Mir sin den AVL, den Akademischer Verein d'Lëtzebuerger. Säit 1897 vertriede mir d'lëtzebuerger Studente vun Oochen an informéiere Schüler a Studienufänger. Op dësem Site fënnt een ënner anerem nëtzlech Informatiounen iwwer d'Unien an d'Studenteliewen zu Oochen.
Eng Brochure als PDF fënnt een hei: Öcher Info
Assemblée Générale
Assemblée Générale
07.01.2021

Léiw Memberen an Frënn vum AVLen Mëttwoch, de 20. Januar ass um 19:00 Auer eis traditionell, awer speziell AG iwwer Zoom. Op der AG gëtt d'Joer 2020 Revue passéiere gelooss. Dir kritt en Abléck an eis Keess, den ale [...]

Digitalen Quizowend
Digitalen Quizowend
13.12.2020

Leiw AVLer Zum oofschloss fun desem dach speziellen Joer wollten mir nach eng keier en Quiz organiseiren.Ab 20.00 Auer ass den Zoom-Meeting op an geint 20.15 fänken mir mat eisem Quiz un.Dann krit der iwwer den Chat en co [...]

De Kleeschen kënnt op Oochen🎅🎄
De Kleeschen kënnt op Oochen🎅🎄
26.11.2020

Léif Memberen, den 9. Dezember kënnt de Kleeschen nees op Oochen.🎅 An fir dat de Kleeschen och bëssen eppes ze zielen weess, wiere mir ganz frou wann dir är Geschichten aus dësem Joer mat eis ze deelen géift. D� [...]