AVL meets LSC um Chrëschmaart

Verëffendlecht, den 26.11.2021 AVL meets LSC um Chrëschmaart
Leif Frënn vum AVL a vum LSC,
Dëst Joer treffen déi Kölner an Oochener Studenten sech um Chrëschtmaart. Den 9.12 kommen déi Kölner bei eis op Oochen an den 13.12 fuere mir sinn op Köln besichen.
Mir freeën eis op 2 ganz flott Owender. An invitéieren iech den 9.12 bei eis ab 16h zu Ooche bei eise Lieblingstand bei Wolke7 e flotten Owend zesummen ze verbréngen. Wei op de meeschte Platze gëllt bei eis och 2G a Maskenpflicht um Chrëschtmaart.
Wann de Maart um 21h zou mëscht maache mer eis zesummen op de Wee an deen een oder anere Café.
Bleift Gesond,
Ären AVL-Comité