Digitalen Quizowend

Verëffendlecht, den 13.12.2020 Digitalen Quizowend

Leiw AVLer

Zum oofschloss fun desem dach speziellen Joer wollten mir nach eng keier en Quiz organiseiren.
Ab 20.00 Auer ass den Zoom-Meeting op an geint 20.15 fänken mir mat eisem Quiz un.
Dann krit der iwwer den Chat en code fir den quiz op Kahoot.it ze starten.
Mir rechnen domadd dass den Quiz eng gudd 2h dauren wert.
Wei emmer gin et och flott Präiser ze gewannen, an keng angscht et sin keng AVL Gadgets 
*sneakpeak: fir en gemittlechen owend op der couch oder een gudden heppen ze goen ass fir d´gewenner gesurcht


Bis en Mettwoch,


Ären Comite

Mir wellen och dorops hinweisen, dass d deelhuelen als grupp net erlaabt ass mee jidereen eenzel muss iwwerleen?