Karel 62 elo online!

Verëffendlecht, den 17.07.2021 Karel 62 elo online!

Déi 62ten Editioun vum Karel ass elo online! Wann dir eng gedrockten Versioun gäeren hätt, dann mëllt erch beim Comité. Vill Spaass beim Liesen!