Student Fir 1 Dag - Luxembourg Edition

Verëffendlecht, den 06.04.2021 Student Fir 1 Dag - Luxembourg Edition

Haut haten d'Lycéesschüler, déi sech fir ee Studium zu Oochen interesséieren, d'Méiglegkeet all hier oppe Froen beäntwert ze kréien. D'ACEL huet dëst Joer glécklecherweis rëm een SF1D an Présence op d'Been gestallt. Dësen huet um Belval an de Raimlechkeeten vun der uni.lu stattfonnt. Hei konnte mir dee ganzen Dag iwer denen zukünftege Studenten d'Staat Oochen, den AVL an de Studium zu Oochen méi no bréngen. Mir hoffen deen een oder aner vun hinnen dat nächst Joer zu Oochen ze gesin!